اسباب كشي

بالاخره منم اسباب كشی كردم . البته حالا حالاها كار داره . نظرتون رو درباره قالب جديد ، آدرس جديد و تغييرات جديد به من بگين . مرسی 03.gif

۱. يه خبر برای اونايی كه همشهری دو سه سال پيش رو ميخوندن . همشهری ماه از امروز دوباره منتشر ميشه . ماهيانه به صورت ضميمه رايگان روزنامه همشهری . ولی حيف كه اون همشهری ماه ِ سابق نيست . طرز فكر و انديشه اون به طور كلی عوض شده . حيف ...

۲. دوايت مورو ميگه : ما خود را بر اساس انگيزه هايمان و ديگران را بر اساس اعمالشان قضاوت می كنيم .

۳. داستانك :

محاصره --- خواستم قرار كنم كه از دو سو مورد حمله فيل ها قرار گرفتم . به عقب بازگشتم اما سواران حمله كردند و تا به خود آمدم در محاصره سربازان بودم . دوباره مات شده بودم .   زين العابدين آقاياري

/ 0 نظر / 9 بازدید