در انتخابات شرکت می کنی ؟

دوست عزيز ! نمی دونم تو انتخابات شرکت می کنی يا نه ؛ ولی من اعتقاد دارم رای من و تو موثره . می تونيم از موضع اعتراض و يا هر دليل ديگه يی در انتخابات شرکت نکنيم . اما لحظه ای بينديش که چه کسانی از عدم حضور من و تو شادمان ميشن !؟! قهر ما با صندوق ها تو انتخابات دوره دوم شوراها و مجلس هفتم به سود چه کسانی تموم شد ؟؟؟ انتخابات کابوس کسانی است که در صدد حذف جمهوريت نظامند . عقل حکم می کند که از هر روزنه ای برای گرفتن قسمتی از حق خود وارد صحنه انتخابات شويم . حضور معين و اصلاح طلبان پيشرو در حاکميت ، اصلاحات و مشروطه خواهی را يک گام ديگر جلو خواهد برد . نگيم اصلاحات تو اين ۸سال چیکار کرد ؟ يا خاتمی چيکار کرده ؟ به نظر شما آيا فضای جامعه کنونی همون فضای قبل از دوم خرداد ۷۶ است ؟ ما راهی جز ادامه اصلاحات نداريم . ايران آزاد و آباد نه با انقلابی ديگر بدست مياد نه با حضور سرباز بيگانه ! تغييرات بايد از درون نظام شکل بگيرد توسط کسانی که از جنس "خودمون" هستن نه از جنس "اقتدارگرايان" ! باور کنيد دکتر معين از جنس کانديداهای ديگه نيست . از جنس "خودی" های نظام نيست و برای اقتدارگرايان ، "غيرخودی" حساب ميشه و شرکت نکردن ما موجب سرور "خودی های اقتدارگرايان" ميشه . معين صدای بخش خاموش و رانده شده ملت است ؛ اين صدا را تقويت کنيم .

دکتر ابراهيم يزدی به يه نماد برای مردم ايران (حداقل برای نخبگان و روشنفکران) در مبارزه با بخشهای مستبد نظام تبديل شده و جالبه که حتی دکتر يزدی هم به اين نتيجه رسيده از معين و دولت اصلاحات حمايت کنه . کلاً ملی مذهبی ها و نهضت آزادی دکتر معين رو حمايت می کنن . حتما ميدونيد که ملی مذهبی ها دوستان-شاگردان و همفکرانِ متفکران و انديشمندانی همچون دکتر شريعتی ، دکتر سحابی ، دکتر مصدق ، مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی هستند . که از اعضای اونها ميشه به دکتر يزدی ، مهندس سحابی (از سخنرانان کنفرانس برلين و از زندانيان آن ماجرا) ، همسر و فرزندان دکتر شريعتی ، يوسفی اشکوری(از سخنرانان کنفرانس برلين و از زندانيان آن ماجرا و از شاگردان مريد و مريد دکتر شريعتی و موسس بنياد شريعتی) ، عليرضا رجايی و اکبر گنجی اشاره کرد .

/ 0 نظر / 7 بازدید