WOODYWIN | پنجره چوبی

ترک شيرازی
نویسنده : علی آبادزاده - ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٩
 

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

                                                                 حافظ

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آنکس چيز می بخشد ز مال خويش می بخشد

نه چون حافظ  که می بخشد سمرقند و بخارا  را

                                                                صائب

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آنکس چيز می بخشد ز مال خويش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

هر آنکس چيز می بخشد بسان مرد می بخشد

نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شيرازی که برده جمله دلها را

                                                                شهريار


 
comment نظرات ()